Sofrologija i rad u kompanijama „team building“

Sofrologija, trudnoća i priprema za porođaj
January 6, 2021
ŠTA JE SOFROLOGIJA: 1 vežba vas uvodi u taj čarobni svet harmonije tela i duha
March 4, 2021

Razlozi zbog kojih HR menadžeri koriste sofrologe su veoma raznovrsni:

  • Kohezija i timski rad,
  • Ljudske vrednosti i vrednosti kompanije,
  • Poboljšanje samopouzdanja,
  • Adaptacija na promene,
  • Pomocice da napravimo korak unazad i lakse donosimo odluke,
  • Naucicemo kako upravljati vremenom i određivanje prioriteta
  • Priprema da govorimo u javnosti,
  • Prevazilaženje sebe
  • Kreativnost

Koje su prednosti za zaposlene?

Sophorologija je prava tehnika ličnog razvoja i, kao takva, može se ponuditi zaposlenima kao prava pratnja razvoju veština i upravljanja performansama.

Može se povezati i sa preventivnim pristupom Psiho socijalnim rizicima (Stres, nasilje na poslu: moralno i seksualno uznemiravanje, pregorevanje, zavisnost itd.)

U vreme kada poslodavci treba da ulože rešenja za poboljšanje kvaliteta života svojih zaposlenih,sofrologija nudi konkretne odgovore koji omogućavaju zaposlenima da upravljaju stresom, poboljsaju pregorevanje ali i povrate svoju fizičku i mentalnu energiju radi efikasnijeg oporavka.

Prednost sofrologije je u tome što se veoma lako prilagođava mnogim formatima. Na primer, možete da odlučite da postavite kurs obuke iz sofrologije na nekoliko sati, celodnevni kurs obuke ili jednostavnu jednočasovnu radionicu tokom tim bildinga ili seminara kako biste svoje zaposlene upoznali sa ovom disciplinom.

Kao zaključak, razumećete sofrologija i njeni mnogi aspekti se uklapaju u odrzavanje profesionalnog zdravlja i donose dobrobit u poslovanju jer omogućava duboku i održivu evoluciju pojedinaca koja omogućava bolje suočenje sa kolektivnim izazovima.

Kontakt