Sofrološka seansa

Sofrologija je zasnovana na jednostavnim vežbama disanja, dubokom opuštanju mišića uz lagane fizičke pokrete i građenju pozitivnih slike o sebi.

Disanjem se smirujemo, a smirenost olakšava opuštanje mišića. Relaksirani  mišići omogućavaju bolju koncentraciju. A koncentracija se povezuje sa telesnim, mentalnim i emocionalnim osećanjima. To omogućava da se bolje upoznate i razvijete svoj potencijal.

Individualne seanse

Tokom prve seanse, definisaćete svoj cilj sa svojim sofrologom. Ova prva seansa će  trajati do 90 minuta. Na kraju ove seanse, vaš sofrolog će razviti prilagođen program Vašoj potrebi da ostvarite svoj cilj. Obično je potrebno od 4-6 seansi da se postigne odredjeni efekat. Seanse su u razmaku od nedelju dana

Sofrolog se nece baviti proslošću. Ne pravi se psiholoska analiza, upoznace vas, vise ce se osvrnuti na vas bioritam, na to kako vam izgleda jedan obican dan i polako cete korak po korak uvoditi male promene koje ce vam pomoci da naucite da se opustite ,da ponovo upoznate i volite sebe!

Sledeće seanse traju oko sat vremena, imaju specifičan terapeutski cilj i odvijaju se u više faza:

  • Pre sofrološki dijalogVrši se anamneza i definišu osnovni ciljevi seansi. Klijentu se objašnjava način rada i tip vežbi.
  • Indukcija u sofroliminalni nivo svesti
  • Aktivacija fizička ili mentalna
  • Integracija senzacija u vidu pauza
  • Vraćanje u svesno stanje – Repriza
  • Post-sofrološki dijalog – Razmena utisaka sa klijentom i fenodeskripcija (pisani trag seanse u vidu crteža, kratkog opisa u par reči, kako bi mogli da pratimo napredovanje)

Vreme izražavanja u vezi sa iskustvom seanse fizičkim, mentalnim i emotivnim osećanjima je dragoceno vreme koje omogućava da se u svest utisnu novi doživljaji koji su neophodni za dalji  napredak.

Sofrologija ima za cilj da vas učini autonomnim zahvaljujući alatima koje prenosi vaš sofrolog .

Broj seansi potrebnih za dostiženje Vašeg cilja varira u zavisnosti od vaše potrebe, i vašeg angažovanja.

Grupne seanse

U grupnoj senasi radićete na zajedničkom i samim tim opštem cilju, kao što su upravljanje stresom, samopouzdanje, kvalitet sna, priprema za ispite,priprema za sportska takmičenja,poboljšanje koncentracije i opuštenosti kod starijih osoba…

U firmi se možemo baviti boljim timskim radom, boljom organizacijom posla i samim tim boljom produktivnošcu. Trajanje grupne seanse je do 60 minuta.

Koliko je seansi potrebno u grupnom radu zavisi od zadatog cilja grupe, ali je neki minimum 6-8 seansi sa razmacima ne vecim od 7-15 dana.