Sofrologija je tehnika koja se prilagođava svima: muškarcima, ženama, deci , tinejdžerima, seniorima,…

Sofrologija je pristupačna onima koji žele da unaprede svoj svakodnevni život, razviju svoje sposobnosti, mentalno se pripreme za događaj i suoče se sa promenom u svom životu.

Sofrologija se bavi poboljšanjem svakodnevice, učenjem kako da bolje sagledamo i živimo sadašnji trenutak, koji bi trebao da postane osnova svega.

Može se vežbati na individualnoj seansi ili u grupi u kancelariji, ali i u školi, bolnici, porodilištu, staračkom domu, sportskom klubu,…