Sofrologija je metoda koju je kreirao šesdesetih godina prošlog veka neuropsihijatar doktor Alfonso CAYCEDO.

Nastala je  iz kombinacije tehnika opuštanja ( po uzoru na metode Dr.Šulc -a i Dr.Džejkobson- a ), hipnoze, joge i budističke meditacije.

Sofrološke seanse omogućavaju da prateći glas Sofrologa izvodite vežbe disanja, opuštanja, oslobađanja i vizuelizacije. Tako tenzije popuštaju i ustupaju mesto opuštenosti, optimizmu i sveukupnoj pozitivnoj energiji. To pomaže da naučite  kako da se borite u teškim životnim situacijama, kako da kontrolišete stres, kako da reagujete na svakodnevne izazove koje Vam život nosi.

Sofrološki tretman omogućava:

  • Učenje kontrole disanja (smirenost, spokoj, samopouzdanje)
  • Smanjenje unutrašnjih tenzija
  • Upoznavanje sa stresom i kako da ga kontrolisemo
  • Učenje o aksioznosti i emocijama i upravljanje njima
  • Kontrola fizičkog i duševnog bola
  • Oporavak kvalitetnog sna
  • Razvicete koncentraciju
  • Jačanje samopouzdanja
  • Priprema za očekivane stresne događaje (ispit, porođaj, promena posla,gubitak posla, razvod, bolest, sportska takmičenja …)
  • Razvijanje dobronamernosti prema sebi i drugima