Deca (4-11 godina):
Sofrologija je pogodna za decu od 4 godine kako bi im pomogli da se osećaju bolje. Uz praksu, dete će postati svesno svog tela, svog disanja, svojih senzacija. Naučiće da se opusti i upravlja svojim emocijama.

Šta vaše dete može postići  sofrologijom?

 1. Upravljanje stresom, anksioznošću, emocijama
 2. Naučiće da kanalise svoju uznemirenost
 3. Povećaće koncentraciju
 4. Podsticanje učenja
 5. Naučiće da upravlja preosetljivošću ili hiperaktivnošću
 6. Prevazilaženje fobija
 7. Poboljšanje sna
 8. Olakšavanje životnih promena (razdvajanje roditelja, selidba, promena škole, odnos prema drugovima u okruženju i sl.)

Sofrologija se posebno preporučuje deci sa visokim potencijalom, deci sa poremećajem pažnje,hiperaktivnošću,preosetljivošću…  Seanse posvećene deci su zabavne i traju do 30-45 minuta.  Vežbaju sofisticiranost u vidu: igara,   pokreta,    priča i sl. Na kraju seanse dete izražava svoja osećanja, svoje emocije kroz crtanje, govor ili igru.

Tinejdžeri (12-17 godina):
Adolescencija je teško vreme kada se prepliću višestruke promene. Fizicke, mentalne, emocionalne…

 1. Sofrologija može pomoći adolescentima da se izbore sa fizičkim, mentalnim i emocionalnim promenama:
 2. Upravljanje stresom, anksioznošću, emocijama
 3. Pripremite se za ispit, takmičenje, audiciju ili umetnički performans
 4. Povećajte koncentraciju
 5. Podsticanje učenja
 6. Aktivirajte svoju motivaciju
 7. Osećajte se dobro u svom telu
 8. Prevazilaženje stidljivosti
 9. Razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja
 10. Prevazilaženje poremećaja u ishrani, poremećaja sna ili fobije

Seanse za tinejdžere su zabavne  i prilagođene njihovom svetu.  Traju  do 45 minuta.  Nudimo im različite vežbe disanja, dinamične relaksacije i vizuelizacije kako bi zadovoljile svoje potrebe. Oni potom izražavaju svoja iskustva kroz govor ili crtanje.