Neophodno je razjasniti razliku između metoda koje se primenjuju u hipnozi i sofrologiji. Hipnoza se primenjuje kod klijenta u izmenjenom stanju svesti, bez učešća volje.

Sofrološke metode se primenjuju između budnosti i sna. Klijent je u svesnom stanju  Koristi svoju volju da bi primenio sofrološke metode. Primena metoda postepeno utiče na promenu stanja svesti. Kroz seanse, sofrolog polako približava klijenta sofroloniminalnom stanju svesti što je i konačni cilj.

Sofrolog svojim glasom omogućava klijentu da pažnju usresredi na svoja unutrašnja iskustva jer nema distrakcije.

Pored glasa koji klijenta vodi ka sofroliminalnom nivou svesti koristi se i pauza koja je umerene dužine, ali učestala. Posle svake aktivacije sledi pauza za integraciju senzacija u telu. Na kraju svake seanse pristupa se globalnoj (totalitarnoj) pauzi.

Tada se stavlja akcenat na sve vežbe, senzacije i percepcije u toku seanse. Pauze koje se usvajaju od strane klijenta u toku seansi, izuzetno su važne i u životu. One nas “resetuju” – vraćaju u početno stanje koje povećeva prisutnost i svesnost u sadasnjem trenutku.