Um i telo u harmoniji

Praktikum iz sofrologije

cena 600 din.

Sofrologija
za bolji san


Saznajte više

Oslobodite
se negativnih misli


Saznajte više
  • "Disanje je pokret u kome se čovek otvara i zatvara prema svetu, napušta sebe i pronalazi sebe. Ako disanje nije ispravno, onda ceo covek nije u balansu, ne samo njegovo telo".
    Dr Alphonso Caysedo
  • Preuzmi brigu o svom srcu i tvoje srce će preuzeti brigu o tvom životu.  
    Dr Alphonso Caysedo
Kontakt